Astrologisch consult bij Hermine Merlijn

 

Hermine Merlijn AstrologeZielsgerichte Astrologie

In de astrologie wordt aangenomen dat de stand van de sterren en planeten in de kosmos bepalend zijn voor wie je bent, hoe je je ontwikkelt en wat er in je leven gebeurt. Maar een zielsgerichte horoscoop laat veel meer zien en moedigt je aan om (weer) verbinding te zoeken met de ziel die je bent en eeuwig blijft, maar steeds weer in een ander fysiek lichaam, in een andere persoonlijkheid, in een andere omgeving en locatie op onze planeet, en vaak ook in een andere familie.

Heel veel mensen zoeken naar antwoorden op concrete vragen, of als ze het gevoel hebben dat iets hun geluk of carrière in de weg staat, als ze steeds maar weer tegen dezelfde belemmeringen  en oude patronen aanlopen. De individuele horoscoop, die gebaseerd is op de geboortedatum, geboorteplaats en de geboortetijd, kan dan een diep Inzicht geven in de ontwikkeling op zowel mentaal, emotioneel, lichamelijk en op spiritueel niveau en ieders leven enorm verrijken.

Waarom een astrologisch consult

Wanneer je open staat voor zelfreflectie en verantwoordelijkheid neemt voor hoe je leven tot nu toe verlopen is, is je horoscoop een onuitputtelijke bron van informatie. Deze bied je een breed en verdiepend inzicht in je ziels-evolutie, je leven en je toekomst. Jouw unieke horoscoop is je kompas om doel en richting te bepalen, om je talenten tot bloei te laten komen en de evolutie van je ziel door vele levens heen te vervolmaken, daar doe je het tenslotte allemaal voor! Jij bent je eigen uitkomst en maakt je eigen toekomst. Daarom is het altijd beter je horoscoop als leidraad te nemen, natuurlijk in combinatie met je gezonde verstand en de intuïtie van de ziel die je bent! In je horoscoop zie je immers de patronen die je uit een vorig leven meebrengt en die nu vervolmaakt mogen worden. Een astrologisch consult geeft niet alleen een dieper inzicht in je persoonlijkheid en ziel, maar is tegelijkertijd een methode tot bewustwording en voornamelijk om tot zielsbewustzijn te komen. Als dat er is kunnen persoonlijkheid en je ziel weer gaan samenwerken.

Hermine Merlijn

Vanaf 1975 heb ik mij intensief en serieus verdiept in alle vormen van astrologie. Na vele jaren van studie en privélessen ben ik inmiddels gediplomeerd en erkend psychologisch en spiritueel of zielsgericht astrologe. In 1989 behaalde ik mijn basisdiploma en startte ik met mijn praktijk. Daarnaast ben ik in 1998 afgestudeerd aan de School voor Esoterische en Evolutionaire Astrologie op basis van de boeken van Alice A. Bailey, Marc Jones, Jeff Green en Alan Oken. In mijn praktijk werk ik voornamelijk op zielsniveau en volg ik de intenties van de ziel, doch de persoonlijkheid en de meer alledaagse zaken worden niet vergeten, daar moet het immers allemaal tot uiting komen.

Via de astrologische literatuur en in mijn praktijk SIRIUS kwam ik veelvuldig in aanraking met vorige levens en ging ik al werkende ontdekken dat de problematiek waar voor mensen mij consulteerde niet alleen in het huidige leven gevonden kon worden. Deze ging vaak terug naar de baarmoeder tot in vorige levens toe. Dat is de reden waarom ik in 2003 aan de opleiding tot regressie- en reïncarnatietherapeut begon en deze in 2006 succesvol heb afgerond; http://www.samskara.nl  Inmiddels heb ik ruim 45 jaar ervaring als astrologe en bijna 20 jaar ervaring als regressie- en reïncarnatie therapeut. Hierdoor heb ik geleerd dat de individuele horoscoop een fantastisch maar vooral waarheidsgetrouw middel is bij de intake voor de therapie. Deze beide disciplines zijn een gouden combinatie gebleken. Niet alleen om vele vormen van problematiek op te lossen maar zij dragen vooral bij aan de bewustwording van mijn cliënten en geven een diep inzicht in ieders zielsbewustzijn.

Meer informatie —>