Mogelijkheden

1. Persoonlijkheids-horoscoop

Het exacte geboortemoment van een individuele horoscoop is het tijdstip van de eerste ademteug. Tegenwoordig is de verloskundige of arts verplicht dit te noteren in de kraampapieren. Dit is het moment dat de inwonende ziel zich in de dualiteit van het leven begeeft, en vanaf dit moment tot aan de laatste ademteug is deze horoscoop geldig. Dit moment is heilig en ook de evolutionaire en zielsgerichte benadering van een horoscoop is gebaseerd op dat ene moment dat de ziel Zelf – weliswaar n overleg met kosmische begeleiders heeft uitgekozen. Zowel op persoonlijkheidsniveau, als op zielsniveau is deze horoscoop jouw individuele coach en raadgever die je aanmoedigt je diepste zelf te ontmoeten. Ook in jouw leven zijn er kruispunten en perioden die extra aandacht vragen en een ommekeer bewerkstelligen. Misschien wil je meer weten over je promotiekansen, relatie, werkomstandigheden, spirituele groei en de evolutie van je ziel. Een horoscoop geeft meer inzicht en begrip in een bepaalde situatie zodat je met optimaal zelfvertrouwen je leven verder kunt uitstippelen. Dit is inclusief een prognose voor twee jaar.

2. Zielsgerichte of Spirituele horoscoopZodiac

Je bent je eigen uitkomst en dus meer dan je persoonlijkheid van nu. De spirituele punten in je horoscoop, het punt van incarnatie, de evolutionaire Maan en de andere evolutionaire punten, en niet te vergeten de planeet Pluto, – zie mijn boek “Pluto, de Kracht van je Ziel – daarover laat zien hoe je zielsontwikkeling door de vele verschillende levens, of beter gezegd incarnaties heen verloopt en wat jouw specifieke doel voor dit leven is. Deze horoscoop geeft meer duidelijkheid over hoe je vorige-levens-patronen, oude blokkade’s, en steeds terugkerende problematiek kunt oplossen middels regressietherapie. De meerwaarde van deze zielsgerichte horoscoop gecombineerd met eventueel regressiewerk is, dat je een dieper inzicht krijgt over het hoe, wat, waarom en het doel van bepaalde gebeurtenissen in je huidige leven, en de mensen die je ontmoet. Juist deze horoscoop is essentieel om tijdens en na moeilijke tijden weer verder te kunnen. De zin van alles is je dan vaak meer dan duidelijk geworden.

3. Relatiehoroscoop

Relaties behoren tot de meest mysterieuze, bevredigende en teleurstellende van alle  menselijke ervaringen. Niets gebeurt toevallig! Een relatiehoroscoop laat zien wat je man- of vrouwbeeld is en wat je verwachtingen zijn van een intieme verbintenis. Daarnaast laat deze horoscoop overduidelijk zien waarom en met welk doel twee geliefden bij elkaar zijn gekomen. Hoe ze in voorgaande levens al verbonden waren en hoe hun gezamenlijke evolutie voortgang kan vinden in een relatie. Dit hoeft niet persè een liefdesrelatie te zijn, al komt dat het meest voor in mijn praktijk. Zelfs het “vreemd” gaan of een tweede relatie kan zo zijn banden hebben in eerdere incarnaties samen. Ook een ouder/kind relatie kan zo worden bestudeerd, of een langdurige werk- of zakelijke relatie kan veel helderheid verschaffen in het doel van samenwerken.

4. Studieadvies en beroepskeuze

In het opleidingenwoud vinden jongeren maar moeilijk hun weg ondanks adviezen van leerkrachten en testbureaus. De individuele horoscoop kan hier uitstekende diensten bewijzen en geeft informatie over aangeboren talenten, ontwikkelingsmogelijkheden, studierichtingen, praktische werkomstandigheden en maatschappelijke wensen en haalbaarheid. Wat kom jij de maatschappij brengen? Wat is je doel en je levensplan? Iedereen heeft ambities en wensen om zich in de maatschappij te manifesteren. Sommige mensen komen meteen op de juiste plek terecht, andere zwerven van de ene naar de andere baan en kunnen hun draai maar niet vinden. Om talenten op te sporen en deze op de juiste manier in te zetten kan een consult met betrekking tot jouw taak en plaats in de maatschappij bijzonder waardevol zijn en verrassende resultaten opleveren.