Astrologische consulten bij Hermine Merlijn

1. Persoonlijkheids-horoscoop

Het exacte geboortemoment van een individuele horoscoop is het tijdstip van de eerste ademteug. De verloskundige of arts is verplicht dit te noteren in de kraampapieren. Je kunt dit navragen bij je ouders, opzoeken in de kraampapieren, geboortekaartje of -tegeltje en anders opvragen in de gemeente van geboorte. Desgewenst kan ik via de Touch for Health Methode (spiertest) ook nog het exacte moment van je eerste ademteug testen. Dit is het moment dat de inwonende ziel zich in de dualiteit van het aardse leven begeeft, en vanaf dit moment tot aan de laatste ademteug is je horoscoop geldig. Dit moment is heilig en ook de evolutionaire en zielsgerichte benadering van een horoscoop is gebaseerd op dat ene moment dat de ziel Zelf – weliswaar in overleg met kosmische begeleiders heeft uitgekozen. Zowel op persoonlijkheidsniveau, als op zielsniveau is deze horoscoop jouw individuele coach en raadgever die je aanmoedigt je diepste zelf, je ziel te ontmoeten. Ook in jouw leven zijn er kruispunten en perioden die extra aandacht vragen en een ommekeer bewerkstelligen. Misschien wil je meer weten over je promotiekansen, relatie, werkomstandigheden, spirituele groei en de evolutie van je ziel. Een horoscoop geeft meer inzicht, begrip en bewustwording in een bepaalde situatie zodat je met optimaal zelfvertrouwen je leven verder kunt uitstippelen.

2. Zielsgerichte horoscoop of Evolutionaire horoscoop

Je bent je eigen uitkomst en dus meer dan je persoonlijkheid van nu! De spirituele punten in je horoscoop, het punt van incarnatie, de evolutionaire Maan en de andere evolutionaire punten, en niet te vergeten de planeet Pluto, – zie mijn boek “Pluto, de Kracht van je Ziel – laat zien hoe je zielsontwikkeling door de vele verschillende levens, of beter gezegd incarnaties heen verloopt en wat jouw specifieke doel voor dit leven is. Deze horoscoop geeft meer duidelijkheid over hoe je vorige-levens-patronen, oude blokkade’s, en steeds terugkerende problematiek kunt oplossen middels Zielsgerichte Regressie- en Reïncarnatie Therapie; http://www.samskara.nl  De meerwaarde van deze evolutionaire horoscoop gecombineerd met deze therapievorm is, dat je een dieper inzicht krijgt over het hoe, wat, waarom en het doel van bepaalde mensen en gebeurtenissen in je huidige leven. Juist de zielsgerichte horoscoop is essentieel om tijdens en na moeilijke tijden weer verder te kunnen, omdat de zin van alles jou duidelijk is geworden.

3. Relatiehoroscoop

Relaties behoren tot de meest mysterieuze, bevredigende en teleurstellende van alle  menselijke ervaringen. Niets gebeurt toevallig! Een relatiehoroscoop laat zien wat je man- of vrouwbeeld is en wat je verwachtingen zijn van een intieme verbintenis. Daarnaast laat deze horoscoop overduidelijk zien waarom en met welk doel twee geliefden bij elkaar zijn gekomen. Hoe ze in voorgaande levens al verbonden waren en hoe hun gezamenlijke evolutie voortgang kan vinden in een relatie. Dit hoeft niet persé een liefdesrelatie te zijn, al komt dat het meest voor in mijn praktijk. Zelfs het “vreemd” gaan of een tweede relatie kan zo zijn banden hebben in eerdere incarnaties samen. Ook een ouder/kind relatie kan zo worden bestudeerd, of een langdurige werk- of zakelijke relatie kan veel helderheid verschaffen in het doel van samenwerken.

4. Studieadvies en beroepskeuze

In het opleidingenwoud vinden jongeren maar moeilijk hun weg ondanks adviezen van leerkrachten en testbureaus. De individuele horoscoop kan hier uitstekende diensten bewijzen en geeft informatie over aangeboren talenten, ontwikkelingsmogelijkheden, studierichtingen, praktische werkomstandigheden en maatschappelijke wensen en haalbaarheid. Wat kom jij de maatschappij brengen? Wat is je doel en je levensplan? Iedereen heeft ambities en wensen om zich in de maatschappij te manifesteren. Sommige mensen komen meteen op de juiste plek terecht, andere zwerven van de ene naar de andere baan en kunnen hun draai maar niet vinden. Om talenten op te sporen en deze op de juiste manier in te zetten kan een consult met betrekking tot jouw taak en plaats in de maatschappij bijzonder waardevol zijn en verrassende resultaten opleveren.