Personal Life Coaching ©

Personal Life Coaching is een all-inclusive programma. Het beweegt zich op het raakvlak van mens, leven, spiritualiteit, werk en maatschappij. Jouw verhaal staat centraal en ik zet mijn talent en ervaring in om je zo optimaal mogelijk tot bloei te laten komen. De individuele horoscoop wordt als basis gebruikt tijdens de begeleiding naar een completere invulling van je leven. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van regressie technieken om bepaalde oude patronen en overtuigingen uit te werken en voorgoed op te lossen.

Waterlelie

Voor wie?

Voor mensen die:

 • voelen dat het zo niet langer kan.
 • toe zijn aan iets nieuws.
 • talenten en kwaliteiten anders willen inzetten.
 • vanuit hart en ziel willen werken.
 • meer zingeving zoeken.
 • nieuwsgierig zijn naar verborgen talenten.
 • het roer willen omgooien.
 • talenten en wensen willen vorm geven.
 • eigenlijk voor elk hulpvraag of benarde situatie waar in je bent vastgelopen.

Wat doe ik?

Ik help je om te doen wat gedaan moet worden. We gaan dit samen ontdekken. Het wordt een intensief, inspirerend en dynamisch proces dat aan de fundamenten van het leven raakt en je nieuwe uitdagingen aanreikt. Ik werk vanuit de horoscoop en met regressie-methoden. Dit proces van gemiddeld 3 maanden raakt je diep en is confronterend en emotioneel. Tegelijkertijd maakt het je ook vrij van de dingen die je nog belemmeren om voluit te gaan leven. Het geeft je meer energie en vitaliteit, vernieuwde daadkracht, meer zelfvertrouwen en de juiste richting in je leven. Te mooi om waar te zijn? Nee, het is haalbaar!

Het traject

Een eerste gesprek – op basis van je horoscoop – is nodig om met elkaar kennis te maken, de actuele situatie in kaart te brengen en je horoscoop te bespreken. Wil je op deze manier met mij in zee gaan dan worden verdere afspraken gemaakt. Waar kijken we in een eerste gesprek naar:

 • sterke en zwakke punten op basis van je horoscoop
 • talenten en wensen
 • wat los te laten en welke nieuwe mogelijkheden zijn er?
 • wat wil je écht niet en wat wél ?
 • hoe kunnen we dat realiseren?
 • welke alternatieven zijn er?
 • wat wil jou ziel eigenlijk in samenwerking met je persoonlijkheid?
 • in hoeverre past je huidige werk nog in je leven?
 • en wat nog meer ter tafel komt.

Het enorme voordeel van je individuele horoscoop is, dat het een totaal beeld laat zien van de levens/werkfase waarin je je nu bevindt. Niet in concrete feiten of toekomstige “voorspellingen” maar in het patroon dat in aanleg al aanwezig is en wat zich nu in de dagelijkse realiteit voltrekt, vaak zonder dat je je daarvan bewust bent. Dat wil niet zeggen dat “alles al vast ligt”, integendeel, jij bent degene die het leven leeft, mogelijkheden en onmogelijkheden afweegt en dan een verantwoorde keuze kan maken. In moeilijke omstandigheden kan de individuele horoscoop een uitstekende raadgever zijn in de zielsprocessen waarin je je bevindt. Privé, in je sociale/maatschappelijke leven maar vooral op zielsniveau krijg je je leven weer compleet “op de rails”.

Consulten

Gemiddeld genomen is er om de 2-3 weken een consult nodig van ongeveer 2 uur, met een totaal van ongeveer 6-8 consulten. Er wordt gewerkt met individuele en met name zielsgerichte horoscoopgesprekken, zielsregressies en transpersoonlijke regressiewerk. http://www.samskara.nl   Daarnaast wordt een grote zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid gevraagd om met succes dit traject te doorlopen.