Workshop 1
“In contact met je ziel”

Ziel en persoonlijkheid

Je ziel heeft vaak andere doelen dan je persoonlijkheid, zo blijkt uit de vele zielsreizen die ik heb mogen begeleiden. Je ziel is gericht op het innerlijke beleven, op je individuele evolutie, op het grote geheel van al je voorgaande levens, terwijl je ego en persoonlijkheid slechts gericht is op het dagelijkse leven met al haar menselijke beslommeringen en ervaringen. Beide zijn te vinden in jouw horoscoop!

Je ziel kan karma met zich meedragen dat je in dit leven wilt vervolmaken, maar heeft ook een heel specifiek doel voor dit ene leven! De kracht en hoeveelheid energie van jouw ziel is bepalend voor het behalen van deze doelen.

Je persoonlijkheid beperkt zich tot dit leven in het hier en nu en heeft te maken met je wilskracht en dadendrang. Leven in het hier-en-nu is een fantastische noodzaak, maar niet zonder in contact te zijn met je ziel!

Je persoonlijkheid met zijn wil en andere aspecten het mens-zijn, zoals angsten, begeerten, blokkades, overtuigingen, woede, verdriet, pijn, denken en emoties, geeft vaak twijfel, onrust en chaos.

De ziel kent heel andere waarden en geeft je heel andere gevoelens; namelijk, liefde, ruimte, mededogen, geduld, kalmte, waarheid, vrijheid, grenzeloosheid want kent geen tijd, openheid, vrede, wijsheid, vreugde en vraagt om een diep contact met jouw.

Contact

Door in contact te komen met je ziel ervaar je al meteen een verruiming van je bewustzijn. Hoe meer je met je persoonlijkheid of ego gaat luisteren en je kunt overgeven aan de roep van je ziel, des te meer vertrouwen krijg je in je ziel en in je intuïtie. Je ziel leert je om van jezelf te houden en daardoor krijgt je ego meer rust en liefde, voelt zich veiliger en hoeft zich minder te verdedigen. Dat alles heeft natuurlijk zijn weerslag op je gezondheid en je dagelijks leven. Je persoonlijkheid hoeft niet meer zo lang te doen over een probleem, voelt zich beschermd door je ziel en weet innerlijk, in je ziel wel hoe het zit. Dit proces ga je steeds sneller herkennen en toepassen.

Je persoonlijkheid hoeft het niet meer alleen te doen…..en dat is al een hele opluchting! Door integratie van ziel en persoonlijkheid ga je je compleet voelen. Je komt meer en meer in je kracht, je zelfvertrouwen neemt toe en je komt in balans met het grote geheel.

Waarom?

Omdat er in het tijdsgewricht waarin we nu leven een kloof is tussen ziel en persoonlijkheid, de persoonlijkheid is bij velen sterker dan de ziel. Het mooiste is als die twee in balans zijn. Tijdens de bijeenkomsten gaan we werken aan het herstel van, en contact met ziel en persoonlijkheid, want eens waren ze afgestemd op elkaar en compleet gelukkig en tevreden. Als dit eenmaal hersteld is kan zowel je ziel als je persoonlijkheid verder groeien in licht, liefde, vrijheid, vreugde en vrede. Hoe mooi…!

Programma voor de workshop “In contact met je Ziel”.

In Januari 2019 start ik met een gloednieuwe cursus over de verschillende dimensies in de zielenwerelden. Het is een cursus van vier modules die op elkaar aansluiten, maar desgewenst ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Er wordt gebruik gemaakt van de individuele horoscoop om je spirituele doel te volgen.

1ste bijeenkomst:

Het spirituele mensbeeld en de zeven lichamen.

Het emotionele lichaam; ontwikkeling van gevoel.

Het mentale lichaam; ontwikkeling van het denken.

Het causale lichaam; ontwikkeling van de ziel.

Data Module 1:

Januari                   2019   Zaterdag            –         12         –        19

Februari                  2019   Zaterdag            –         2         –         9

Maart                      2019   Zaterdag            –         2         –        16

Dit is een globale en summiere indruk van de inhoud. Wil je de totale inhoud weten, vraag dan per email de digitale informatie aan met de complete inhoud via info@samskara.nl .

Aanmelden

Via email info@samskara.nl o.v.v. naam, adres, telefoon en emailadres.

Plaatsing gaat op volgorde van betaling. Je krijgt een digitale factuur voor deelname aan de cursus.

Kosten :           €. 270.- per persoon excl. koffie en thee

Betalen:          Gelieve het volledige bedrag vóór 1  Januari 2019 over te maken op:

NL89 INGB 067 3528 103 t.n.v. Hermine Merlijn te Loenen Gld. Je betaling is je toegangsbewijs.

Overige informatie:

De andere modules worden in de opvolgende maanden gegeven. De gehele cursus duurt ongeveer een jaar.

Module 1: “In contact met je ziel”

Module 2: “Zielenwerelden”

Module 3: “Zielsverwanten en Tweelingzielen”

Module 4: “Ring van bestemming”

Hermine Merlijn, gediplomeerd Astrologe en regressie en reïncarnatie therapeut.

www.astrologe.nl en www.samskara.nl

Tel: 06-12694272 of 055–3017251